פתח תפריט

תחומי פעילות

טכנולוגיה ומכשירים

 

שימוש בטכנולוגיה נדרש פעמים רבות לבקרת תהליכי עבודה מורכבים ולהבטחת איכות ביצוע העבודה. בנין הארץ עושה שימוש בכלי עבודה מקדמת הטכנולוגיה לביצוע עבודות הנדסיות, וככל הצורך מפתחת מכשירים יעודיים לביצוע עבודות מורכבות. בכך מטמיעה החברה מתודולוגיות עבודה ובקרה תהליכית מעולם התעשיות המדויקות ומיישמת אותן בביצוע עבודות הנדסיות, ולבסוף מבטיחה איכות ביצוע גבוהה, יכולת עבודה כירורגית במתחמים פעילים ורגישים, קיצור לוחות זמנים ושימוש יעיל בחומרי גלם.  

 

 

מכשירים יעודיים

לשימוש ב-FRP יתרונות רבים על פני שיטות עבודה קונבנציונליות. אולם, לרמת הביצוע ולמידת דיוק היישום חשיבות גדולה להבטחת תפקוד החיזוק באופן העולה בקנה אחד עם רוח התכנון. תשתית אשר לא הוכנה כהלכה, חומר מרוכב אשר לא הוכן כפי הנדרש או לא הוספג בכמות מדויקת של פולימר או לא הוצמד באופן מלא ובמיקום הנכון על פני האלמנט לא יתרום לשיפור התסבולת של האלמנט כמתוכנן.

 

תהליך הכנת החומר ביישום יריעות CFRP מורכב והוא כולל חיתוך מדויק של היריעה, ערבוב פולימר דו רכיבי בהתאם להוראות היצרן והספגה של היריעה בכמות מדודה ומדויקת של פולימר. מעבדה להכנת היריעות ליישום פותחה ונבנתה בכדי לבקר את תהליך ביצוע העבודה באופן מלא ולהבטיח את איכות העבודה.

 

המעבדה בנויה ממכונת הספגה ומערכת שליטה ובקרה. מכונת ההספגה מורכבת מאמבטיית הספגה, מכבש סחיטה ודיספנסר, אשר נבנה במיוחד לערבב ולשחרר כמות מדודה של דבק, בהתאם למימדי היריעה. מערכת שליטה ובקרה ממוחשבת משמשת לשליטה במכונה ולאחר הזנת נתוני החומר היריעה מוספגת בכמות דבק מדודה, נחתכת באופן הרצוי ומגולגלת להמשך יישום פשוט – הצמדה על פני האלמנט. להלן יתרונות השימוש במעבדת ייצור:

 

V  מערכת שו"ב ממוחשבת ייעודית
V  מנוע למדידת אורך היריעה בדיוק מ"מ
V  דיספנסר לערבוב תקני של פולימר דו-רכיבי ולשחרור כמות מדודה של דבק לפי הצורך
V  בקרת מלוא תהליך הייצור להבטחת איכות הייצור
V  ייעול השימוש בחומרי הגלם וקיצור זמן הייצור ולו"ז העבודה
V  ייצור במעבדה ניידת מחוץ לאתר וחיסכון בשטח עבודה

 

מכונת ערבוב דבקים

מכונה להכנת יריעותמכונה להכנת יריעות 

 

 

השימוש בחומר מרוכב מסוג למינט נעשה בעיקר בהצמדה לפני התקרה התחתונים, כדי להשלים חוסרי זיון אופקי תחתון או לתוספת עומסים על התקרה ושיפור עמידות התקרה בכוחות מומנט. לאחר שיוף, הכנת התשתית ומריחת פולימר דו רכיבי בכמות מדודה על פני הלמינט יש להצמידו הצמדה מלאה לפני האלמנט, במיקום ובכיוון הנכון. עבודת ההצמדה מאמצת וכאשר היא מבוצעת ללא מכשיר מתאים קשה לבקר את איכות הביצוע.

 

לבקרת תהליך הצמדת הלמינט פותח מכשיר הצמדה יעודי אשר יכול לבצע עד 4 פסים במקביל, והוא מוצב על גבי במת הרמה באופן המאפשר ביצוע מהיר ומבוקר של העבודה. יתרונות השימוש במכשיר:

 

V  4 בוכנות נפרדות המאפשר הצמדה של עד 4 פסים במקביל
V  הצמדה טובה ומבוקרת לפני האלמנט
V  אפשרות צידוד הבוכנות (ציר X) כדי לוודא התאמה לתוכניות קונסטרוקציה

 

  • מכשיר לאפיון גיאומטרי של תקרות מסוג פל-קל

 

במבנים אשר נבנו בשיטת הפל-קל, מתקיימת תאימות נמוכה מאוד בין גיאומטריית הצלעות והחללים בפועל לבין המצב התיאורטי אשר אמור היה להתקיים. בחיזוק מבני פלקל באופן המשלב התערבות בקונסטרוקציה קיימת יש לאפיין את גיאומטריית התקרה באופן מושלם כתנאי הכרחי המאפשר תכנון מיטבי וביצוע העבודה באופן העולה בקנה אחד עם הנחיות התכנון.


לצורך אפיון גיאומטרי מושלם של התקרה פיתחה החברה מכשיר ייחודי, מבוסס טכנולוגיית לייזר,המבטיח קבלת תמונת מצב קיים מלאה ועדכנית בשלושה ממדים לתקרות על גבי תוכנת שרטוט. האפיון מבוצע בטכנולוגיית לייזר ייחודית, באמצעות כניסה לחללים והדמיה שלהם בשלושה ממדים.

 

לאחר הפקת תוכנית מצב קיים היא מועברת למתכנן לצורך הבנת הסכימה הסטטית ומארג הכוחות המתקיים בפועל במבנה, וכך למציאת פתרונות תכנוניים תפורים לצורך. לאחר קבלת תוכנית ביצוע עדכנית ע"ג תוכנית מצב קיים, תוכנית מצב קיים משמשת למיקום נקודות הקידוח על גבי התקרה, במרכזי הצלע (באמצעות דיסטומט) והיא מהווה בסיס לביצוע העבודה באופן כירורגי ומדויק. תהליך העבודה מנוהל ומבוקר באמצעות תוכנה ייעודית לבקרת עבודת קידוח (ראה מכשיר נפרד). 
יתרונות השימוש במכשיר:

 

V  טכנולוגיית לייזר לאפיון מושלם של גאומטריית התקרה

V  הפקת תכנית מצב קיים מדויקת בשלושה ממדים

V  מאפשר הבנת הסכימה הסטטית ומארג כוחות הפועל בפועל וקבלת פתרונות תכנוניים מיטביים

V  מאפשר ביצוע העבודה באופן כירורגי ומדויק

מכשיר לייזר לסריקת תקרות וחללים

 

 

 

לפני הצמדת החומר אל פני האלמנט יש לשייף ולהחליק את פני האלמנט בצורה טובה ולהבטיח הידבקות טובה בין הקיים ל FRP. בפועל מדובר בעבודה מאומצת על פני שטחים גדולים. כדי לבצע את העבודה ברמה טובה בזמן קצר יחסית, נבנה מכשיר המצמיד את המשייפת באמצעות בוכנה בלחץ אוויר אל פני האלמנט, כולל 4 בולמי זעזועים למניעת חדירה לתקרה. יתרונות השימוש במכשיר השיוף: ביצוע מהיר ומבוקר של העבודה והכנת פני האלמנט להדבקה באופן מיטבי.

 

 

מכשיר לשיוף והחלקת פני האלמנט 

 

 

בחיזוק מבנה אשר נבנה בשיטת הפלקל הכולל התערבות בקונסטרוקציה קיימת, באמצעות קידוח מרכזי הצלעות להחדרת מוטות אנכיים לקבלת כוחות גזירה, וכן בפרויקטים עתירי קידוחים אחרים, קיים צורך לתעד ולבקר את תהליך הביצוע, וכך להבטיח את איכות העבודה ולאפשר לתכנון ולפיקוח לקבל תמונה טובה וברורה של אופן הביצוע בפועל.

 

שלבי העבודה בפרויקט מסוג זה הינם: וידוא קיום רוחב מינימלי לצלע במקום קידוח, סימון מיקום הקדח המדויק, קידוח במקדח יהלום בעל מהירות סיבוב גבוהה למניעת פגיעה בבטון קיים, העברת משחולת ותיעוד מצולם לשלמות הקדח, החדרת פולימר דו רכיבי ווידוא מילוי ללא כיסי אוויר, החדרת מוט הברגה, נעילה או דריכה. תוכנת שליטה ובקרה ייעודית נועדה לבקר את כל שלבי העבודה ולתעד אותם במסד נתונים המשויך לפרויקט, וכך לאפשר לגורמים רלוונטיים לצפות ולבדוק זמן ואיכות ביצוע בכל רגע נתון.

 

V  בקרת תהליך ביצוע
V  בקרת התקדמות פרויקט
V  העברת תמונה עדכנית לתכנון ולפיקוח

 

 

מכשיר לייזר לסריקת תקרות וחללים   

 

מכשירים מקדמת הטכנולוגיה

 

  • קידוח יהלום

לבנין הארץ צי מכונות קידוח יהלום הגדול בארץ של מכונות מדגם 1EC של חברת הילתי, מכונת קידוח הטובה מסוגה לביצוע קידוחי יהלום במהירות סיבוב גבוהה במיוחד השומרת על הבטון מפני סדיקה, והמשלבת מערכות לאיסוף מים המאפשרות עבודה נקייה בסביבה סטרילית.

 

מכשיר לייזר לסריקת תקרות וחללים 

 

 

  • מכשירי מדידה

בנין הארץ משלבת מכשירי מדידה הטובים והמתקדמים מסוגם בביצוע העבודות – להבטחת דיוק מוחלט בביצוע העבודה

 

 

מכשיר לייזר לסריקת תקרות וחללים 

 

 

צור קשר

אנא השאר פרטים ונחזור אליך בהקדם

 

linkedin facebook 

בנין הארץ (1993) בע”מ - עבודות הנדסיות מיוחדות | המלאכה 6 אזה"ת הצפוני לוד | טלפון: 08.9298992 ו פקס:08.9297919 | מייל: info@binyanar.co.il  |  הצהרת נגישות

 

חותם אמינות URS 

הפעל נגישות

בניית אתרים